Tip:

Pokud Vás tato tisková zpráva zaujala a chtěli byste další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Tiskové zprávy

Volba vhodného nátěrového systému – základ úspěchu v povrchové úpravě dřevěných prvků ve stavbě

Vložil: Václav Kozmík Datum: 18.03.2007

Toto je text, který byl publikován na odborném semináři "Dřevěná okna, dveře, schody 2007" v Hranicích na Moravě.
Užitné vlastnosti dřevěných výrobků do staveb jsou základem, od kterého se musí odvíjet správná volba dřeva, konstrukce a povrchová úprava. Správná volba povrchové úpravy je velmi důležitá jak z hlediska funkčnosti výrobku, tak z hlediska jeho estetiky. Dostupnost kvalitních informací o povrchové úpravě, o vhodnosti dané barvy a jejího vlivu na funkčnost není vždy samozřejmostí.
Velkovýrobci, střední výrobci a někteří malovýrobci, kteří jsou obsluhováni specializovanými firmami, jsou od těchto dodavatelů většinou pravidelně informováni o nových trendech v povrchové úpravě. Tito výrobci mají dostupné kvalitní informace a při změně, popř. i při rozšíření výrobního sortimentu na jiné prvky do staveb jsou jim dodavatelem navrhnuty správné výrobní postupy a skladba nátěrového systému včetně technologií pro povrchovou úpravu.
Pro malé výrobce a pro kutily vzniká spolu s rozšiřujícím se sortimentem nových materiálů pro povrchovou úpravu dřeva a příbuzných materiálů problém: jak se orientovat v těchto nových materiálech na trhu? Většina odborných časopisů zabývající se touto problematikou je silně svázána ekonomickými aspekty, zpravidla se jedná o prezentace jednotlivých výrobků. Vybrat si a posoudit nejvhodnější nátěrový systém v přemíře nabízených materiálů je mnohdy nelehký úkol. To, co výrobce potřebuje především, je řešení systému povrchové úpravy pro daný výrobek a individuální pracovní podmínky.

Vědomi si tohoto problému, nainstalovali jsme na své internetové stránky modelový dům, ve kterém jsou vyobrazeny vybrané dřevěné prvky běžně vyráběné do staveb, viz obrázek.


Obraz: navigace na našem webu, viz sekce produkty.

Kliknutím na popis vybraného dřevěného prvku ve stavbě se vám otevře nabídka jednotlivých produktů pro tento prvek a kliknutím na vybraný jednotlivý produkt si pak může konečný uživatel prostudovat ihned technický list od každé nátěrové hmoty.
Pro příklad zde mohu uvést ve shodě s problematikou tohoto semináře např. dřevěné schody. Kliknutím na schody se Vám objeví nabídka na povrchovou úpravu schodiště voskem (Rhenocoll Decorwachs), rozpouštědlovým lakem (Parkett-Siegel) nebo vodou ředitelným lakem (Aquaseal 4200). Dále lze uvést ochrana krovů, kde si zákazník může vybrat ze dvou přípravků (Rhenodecor Imprägniergrund a Rhenoleum Bläueschutzgrund). Ale i sebelepší webová stránka nemůže postihnout všechny detaily pro povrchovou úpravu, a tak plně nahradit osobní kontakt a radu odborníka.< br/>Pokud si klikneme na zahradní nábytek, zde se nám zobrazí více produktů a je na zákazníkovi, aby si buď prostudoval jednotlivé produkty a sám si zvolil vhodnou povrchovou úpravu nebo se obrátil na některého z našich pracovníků, který mu na základě „dalších“ informací doporučí vhodný nátěrový systém. Zde bych položil důraz na slovo „dalších“, protože musíme brát hlavně v potaz požadované užitné vlastnosti konečného produktu a případně také omezující podmínky výrobce, neboť od tohoto se odvíjí celý výrobní proces.

Nyní uvedu příklad volby ze dvou systémů pro povrchovou úpravu zahradního nábytku.
V případě, že máme dřevo o vysoké kvalitě, které je řádně vysušeno a u kterého máme garantováno, že nám po letech na povětrnosti nepopraská, pak vám můžeme nabídnout vynikající silnovrstvou povrchovou úpravu s dlouhodobou životností (8 let), a to ve složení Rhenodecor PL 22 a Rhenodecor Semi-Trans TIX.
V případě, že zpracováváte na zahradní nábytek dřevinu nižší kvality, řádně nevysušenou, pak vám můžeme doporučit slabovrstvý systém povrchové úpravy (Rhenodecryl TL 45 a Rhenocryl FK 47 high solid). Tato povrchová úprava plně poskytuje požadované užitné vlastnosti na zahradní nábytek, ale její aplikace je svázána s kratšími intervaly údržby (3 roky) než je tomu u systému Rhenodecor.

K hlavnímu tématu tohoto semináře – okna a dveře

Pro výrobce oken v posledních dvou letech nastala řada změn v normách týkajících se konstrukce oken jako např. přechod od profilu 68 na 78 a vyšší, vytváření dekompresních dutin, umístění odvětrávacích otvorů apod., které mají dopad do změny technologického vybavení a vyžadují vysoké investiční náklady.
Nové směrnice a doporučení se týkají nejen konstrukcí, ale i povrchové úpravy. Nová jsou doporučení na optimalizaci chemické ochrany oken. Dle statistiky IFT je 82% poškození na oknech spojeno s otevřenou rohovou spárou, kam vnikala voda a kde díky tomu začaly vznikat pro dřevo ničivé plísně a houby. Z tohoto vyplývá doporučení impregnovat jednotlivé vyfrézované dílce okna před jejich sklížením nebo používat lepidlo s vestavěnou fungicidní ochranou. Firma Rhenocoll má toto lepidlo ve svém výrobním programu – jedná se o PVAC lepidlo s názvem Propellerleim 3W, 4B Plus - PROTECT. Podle nových norem musí výrobce zohledňovat i takové aspekty, jako je osazení oken, a to nejen podle nadmořské výšky, ale i jejich umístění nad výškou terénu apod. Jednou z výhod našeho nátěrového systému je fakt, že se výrobce oken nemusí zaobírat těmito aspekty, neboť náš nátěrový systém Rhenocryl Futur je odzkoušen na dlouholetou životnost v extrémních podmínkách, což znamená, že se výrobce nemusí jeho místním zabudováním zaobírat. Jediný aspekt, který musí výrobce oken řešit je ten, jaká okna bude vyrábět a kde budou tato okna umístěna s ohledem na relativní vlhkost uzavíraného prostoru.
Pro profesionální výrobce firma Rhenocoll nabízí v podstatě tři základní systémy. Začnu od specializovaných systémů a skončím u nového systému v dnešní době již našimi zákazníky běžně používaného systému.

Povrchová úprava kombinovaných oken dřevo – plast, dřevo – hliník

Pro povrchovou úpravu těchto oken nabízíme speciální povrchovou úpravu přírodním voskem a to: Rhenocoll Karnauba Natur. Tento vosk dodává oknům příjemný povrch na omak, je vysoce paropropustný a dodává dřevu příjemný vzhled. Je dodáván v odstínech přírodních dřevin a v porovnání s klasickou silnostěnnou úpravou je povrchová úprava tímto voskem levnější. Jedinou nevýhodou této povrchové úpravy je fakt, že tento vosk není odolný vůči povětrnosti, ale u kombinovaných oken tento problém odpadá.

Okna určená uzavření místností s vysokou relativní vlhkostí vzduchu

Pro povrchovou úpravu oken a dveří určených k zabudování k bazénům, do zimních zahrad apod. naše firma vyvinula nový systém povrchové úpravy, a to Rhenocoll AOS. Tento originální způsob povrchové úpravy zahrnuje impregnaci (Rhenocoll AOS 33) a základ (Rhenocoll AOS 53). Na takto předpřipravený povrch se pak nanáší z vnitřní strany izolační silnovrstvý nános (Rhenocryl AOS 93) a z venkovní strany pak povětrnosti odolná, vysoce paropropustná lazura (Rhenocryl AOS 63). Tento nátěrový systém zaručuje při dodržení všech technických předpisů a technologických postupů vysokou životnost takto vyrobených dřevěných prvků bez nutnosti nákladných oprav.

Rhenocryl Futur – klasické eurookna, nejhlavnější skupina z hlediska povrchové úpravy oken

Musím zde konstatovat, že firma Rhenocoll patří dlouhá léta k předním evropským výrobcům vodou ředitelných nátěrových hmot na okna a venkovní dveře. V rámci zdokonalování nátěrových systémů neustále spolupracujeme s výzkumnými pracovišti v celé Evropě (např. Institut für Fentstertechnik e.V., Rosenheim; Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung (WKI), Braunschweig). Spoluúčastnili jsme se při vývoji a zavedení nové normy EN 927 (Materiály a systémy pro povrchovou úpravu dřeva do vnějšího prostředí), o jejímž zavedení a o jednotlivých bodech jsem informoval výrobce oken na tomto semináři již v roce 2002.
Klasický silnostěnný nátěrový systém Rhenocryl Futur dosahuje v hodnocení podle nové normy EN 927 výborných výsledků, konkrétně „výborný pro povrchovou úpravu oken a dveří“. Také v nově zaváděném hodnotícím koeficientu R, který zahrnuje hodnocení nátěrového systému podle EN 927-3, vizuální hodnocení podle ISO 4628-1, modravost, adhezi vlhkosti podle ISO 2409, ochranu proti vlhkosti podle EN 927-5, elasticitu a UV-VIS propustnost. Koeficient R se vypočte podle následujícího vzorce, v němž jsou zohledňovány kvalitativní příspěvky jednotlivých zkoušek.


Obraz: výpočet koeficientu R.

Nátěrový systém může dosáhnout maximální hodnoty 10, minimální hodnota pro nátěrový systém je 0, to je v případě, když v některé ze závažných zkoušek dosáhne nulové hodnoty.
Nátěrový systém Rhenocryl dosahuje maximální možné hodnoty R = 10, viz následující přehled.


Obraz: výsledky Rhenocollu.

Mimo výše uvedené kvalitativní přednosti má nátěrový systém Rhenocryl Futur celou řadu dalších předností, které většina výrobců zná. Jenom pro rekapitulaci uvádím:

Nátěrový systém Rhenocryl Futur se skládá vždy ze dvou produktů:

Lazurovací povrchová úprava:
Rhenocryl TL 45
– impregnace a základ v jednom, dodává se bezbarvý, v odstínech přírodních dřevin nebo zabarvený na přání zákazníka
Rhenocryl DSL 88 Futur – vrchní silnostěnná lazura, dodávaná v odstínech přírodních dřevin, bezbarvá nebo v odstínech na přání zákazníka

Krycí povrchová úprava:
Rhenocryl TG 46 Futur
– impregnace a základ v jednom, dodává se v bílé barvě
Rhenocryl DL 90 Futur – vrchní silnostěnná lazura, dodávaná v bílé barvě nebo v RAL, popř. jiných odstínech.

Závěrem této přednášky je nutné zopakovat starou pravdu, a to že ani nejlepší nátěrový systém ještě neudělá nejlepší výrobek ze dřeva. Aplikace každého nátěrového systému vyžaduje dodržování přesných pravidel (např. nánosová množství, pečlivé zaplnění pórů příčného dřeva, perfektní vyplnění spár, apod.), což klade zvýšené nároky na pracovníky zabývajícími se povrchovou úpravou.

Toto bylo jen krátké seznámení s výběrem vhodné povrchové úpravy dřevěných prvků do staveb, v případě dalších otázek, praktické ukázky nebo jiných dotazů kontaktujte naši firmu.