Tip:

Pokud Vás tato tisková zpráva zaujala a chtěli byste další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Tiskové zprávy

Podnětný seminář Technika povrchové úpravy ve firmě Rhenocoll

Vložil: Václav Kozmík Datum: 20.11.2004

Tento článek vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 6/2004.

Německá firma Rhenocoll-Werk e.K. - výrobce laků, lepidel a lazur na dřevo pozvala na seminář české a slovenské firmy - výrobce oken a dveří. Seminář se uskutečnil v Rhenocoll Kompetenč ním centru v Konkenu, na jihozápadě Německa. Jeho náplní byla exkurze v centru, praktické ukázky na variabilní lince pro povrchovou úpravu oken a dveří a tři odborné přednášky. hovořil Ing. Petr Ptáček, PhD. z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského Praha, s. p., na téma „Požadavky na nátěrové hmoty a impregnační látky pro povrchovou úpravu a ochranu stavebně-truhlářských výrobků," dále Ing. Václav Kozmík, CSc. z tirmy Rhenocoll, o přednostech systému povrchové úpravy Rhenocryl, dále přednesl přednášku Ing. Milan Helegda, PhD. na téma „Posuzování shody stavebně truhlářských výrobků po vstupu ČR do EU."

V úvodu teoretické části semináře krátce představil firmu Rhenocoll její jednatel Dipl. Ing. Werner Zimmermann: „Výroba vnáší firmě začala roku 1948 v Mannheimu, kde je náš hlavní závod. Tehdy to byly lepidla a klihy, později se sortiment výrobků rozšířil o laky a lazury. Firma má zastoupení ve většině států Evropy, dále v Asii, USA, Kanadě, Africe, Číně a Japonsku. Hlavním cílem je zaměření na výrobce oken, dveří, truhláře. I proto bylo před rokem a půl postaveno nové Kompetenční centrum v Konkenu."

Následovně se přítomní účastníci dozvěděli o jednotlivých odděleních centra, které si postupně prohlédli. V prvním oddělení výzkumu a vývoje dochází k vývoji a vylepšování receptur lazur a laků, vodou ředitelných barev. Dále se zde připravují barevné odstíny na přání zákazníka. Velký důraz je kladen na kontrolu kvality vstupní suroviny. Finální výrobek musí splňovat předem daná kritéria: dokonale zaplnit póry, slévat se, nikoliv stékat a musí být elastický, ne lepivý.

Druhým oddělením je vlastní výroba, kde se vyrábí lepidla a lazury. Zde jsme mohli spatřit obrovské zásobníky surovin, které dohromady pojmou několik set tisíc litrů, velkokapacitní míchadla a sklad. Na výrobu navazuje útvar kontroly kvality, kde probíhá kontrola vstupních surovin, průběžná kontrola výrobního procesu a závěrečná kontrola jakosti hotového výrobku.

Třetím oddělením je aplikační technika, kde nás provázel vedoucí oddělení pan Ralf Stumpf. Popsal nám tzv. Klimahaus, což je zařízení, kde se prověřují výrobky v různých klimatických podmínkách, čímž je možno simulovat různá podnebí i v kontinentálně vzdálených zemích.

Dále nás seznámil s výrobní linkou od firmy Eisenmann, která se skládá z hákové dráhy, chlazené stříkací stěny, podzemních máčecích van, flutovacího zařízení, zvlhčovacích agregátů a sušícího kanálu.
Viděli jsme třífázovou povrchovou úpravu, která začala základováním ve flutovacím zařízení, dále byla také ve flutovacím zařízení nanášena mezivrstva a na závěr byla okna nastříkána vrchní vrstvou barvy. Tato linka je unikátní tím, že má v sobě zabudována zařízení, která pracují prakticky bezodpadově, což je flutovací zařízení, kde po nanesení barvy tato steče zpět a cirkuluje v uzavřeném koloběhu.
Dále chlazená stěna, na které ulpívá barva při teplotě 7°C, tato poté steče, smíchá se s novou barvou a může se znovu použít na stříkání. V průběhu provádění povrchové úpravy jsou okna zavěšena na hákové dráze, která je posunuje od flutování základu přes tzv. odpočinkovou zónu se zvýšenou vlhkostí do sušícího tunelu. Tento koloběh se opakuje u mezivrstvy a na konečnou povrchovou úpravu se okna zastaví před chlazenou stěnou, kde je nastříkána vrchní lazura vysokotlakým stříkacím zařízením. Sušení v sušícím tunelu je vybaveno technologií od firmy Harter, která je unikátní tím, že sušení probíhá nikoli zvýšenou teplotou, ale stahováním vlhkého vzduchu, ze kterého po stlačení kondenzuje voda a suchý vzduch se vrací zpět do prostoru sušení. Zvlhčování v odpočinkové zóně je vybaveno technologií od firmy ML System. Praktické ukázky byly rozděleny do třech částí, kdy po dobu schnutí v sušícím kanálu probíhaly teoretické přednášky.
Po skončení semináře obdrželi všichni zúčastnění certifikát o absolvování teoretické a praktické části semináře Akademie Rhenocoll.

Mezi 41 účastníky vstřebával nové poznatky i Roman Minarech, majitel slovenské firmy Bavaria - výroba Eurooken a Eurodveří z Březové pod Bradlom. Potvrdil nám užitečnost tohoto semináře a přiblížil situaci ve své firmě: „Od roku 1999 ve čtyřech lidech vyrábíme Eurookna, Eurodveře včetně interiérových. Vlastní dílnu máme vybavenou tak, že výrobky dodáváme takříkajíc na klíč. Největším odbytištěm jsou rodinné domy, paneláky a staré domy v Bratislavském, Trnavském a Trenčínském kraji. Mám výhodu šestileté praxe v Mnichově, kde jsem se kromě jiného naučil zodpovědnosti, povinnosti a disciplíně, kteréžto vlastnosti mnohdy našim řemeslníkům chybějí."

V závěru semináře jsme položili zástupcům firmy Rhenocoll několik otázek: Jaký byl důvod uspořádat tento seminář a jakých kritérií jste použili při výběru firem?
„Tento seminář na téma technika povrchové úpravy jsme uspořádali proto, že jsme výrobci materiálů pro profesionální povrchovou úpravu, které mají, na rozdíl od jiných běžně prodejných materiálů pro povrchovou úpravu, svá specifika při jejich aplikaci. Našimi zákazníky jsou především výrobci oken, dveří a zahradního nábytku. Chtěli jsme svým zákazníkům ukázat nejnovější technologii a správné postupy aplikace našich výrobků."
Padlo tady jméno města Mannheim, jako sídlo hlavního závodu Rhenocoll. Co můžete říci o tamních výrobcích, které jsou nejznámnější?
„Rhenocoll má dva závody - jeden v Mannheimu, druhý v Konkenu. Svoji, řekněme pobočku v Konkenu, používá ke školícím účelům coby centrum seminářů pro firmy. Závod v Mannheimu je čistě výrobní jednotkou, kde probíhá stěžejní oblast výroby laků, lepidel a lazur. Lepidla mají užití v interiéru i v exteriéru, dále se vyrábějí vodou ředitelná rozpouštědlová mořidla, vodou ředitelné a rozpouštědíové laky a hlavní těžiště výrobního programu jsou silnovrstvé a slabovrstvé lazury do exteriérů i interiérů."
Byl zájem o seminář podle vašich představ?
„Zájem předčil naše očekávání, museli jsme, bohužel, několik dalších zájemců odmítnout. Ovšem tato akce není poslední, určitě budeme pořádat další neboť cítíme potřebu našich firem získávat nejnovější znalosti a dovednosti. Být zkrátka na úrovni nové techniky a nových poznatků a využít jich ve své práci. Nejde nám jen o to prodat výrobek, nýbrž mít se svým zákazníkem vztah, protože technologie aplikací je složitá. Chci říci, že s výrobkem musíme prodávat i technologické poradenství. Proto byl seminář zaměřen na teoretickou i praktickou část, která byla doplněna informacemi o certifikaci a o nových trendech povrchové úpravy."
Zdá se tedy, že o výrobky a technologie Rhenocollu je a bude v České a Slovenské republice větší zájem?
„My tuto vzestupnou tendenci vnímáme. Napomáhá tomu i vysoká kvalita našich výrobků, které máme atestovány podle evropské normy EN 927. Paralelní atestace proběhla i v ČR a zájem o výrobky Rhenocollu stoupá. Nemůžeme však tvrdit, že seminář nastartoval zvýšenou poptávku a prodej. Seminář bereme jako informační službu našim zákazníkům. Očekáváme, že si všichni odnesli nové poznatky, které upotřebí ve výrobním procesu svých firem, už v měřítku členství v Evropské unii."
Kde v ČR má Rhenocoll zastoupení?
„Od roku 1991 je ve městě Domažlice. V budoucnu počítáme, že pořádání seminářů zaměříme nejen na současné zákazníky, ale i na neklienty a tím okruh našich příznivců ještě zvětšíme."