Warning: preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /DISK2/WWW/rhenocoll.cz/www/header1.php on line 7


Vyhledat produkt:

Produkty - vyhledávání

Weißleimverzögerer

Zpomalovač tuhnutí PVAC lepidel

Jako přídavek do polyvinylacetátových lepidel – např. Rhenocoll Standard, Propellerleim Super W nebo do všech druhů lepidla Propellerleim 3W, 4B Plus. Slouží k prodloužení otevřeného pracovního času. K použití v průmyslové velkovýrobě. Přídavkem až 6% produktu Weißleimverzögerer může být prodloužen otevřený pracovní čas výše uvedených lepidel až na 60 minut. Díky přídavku tohoto produktu mohou být na časově náročné montážní spoje používána i lepidla s vysokou pevností a odolností vůči vodě, která velmi brzy vytvrzují. Vždy přidat jen tolik zpomalovače, kolik je nezbytně nutné na prodloužení otevřeného pracovního času. Směs lepidla se zpomalovačem může být uchovávána libovolnou dobu. Přídavkem zpomalovače se nezmění lepící síla ani výsledná pevnost spoje.
Barevné odstíny: bezbarvý
Dodávaná balení: 1 l plechovka, 5 l kanystr