Warning: preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /DISK2/WWW/rhenocoll.cz/www/header1.php on line 7


Vyhledat produkt:

Produkty - vyhledávání

Propellerleim PU

Polyuretanové lepidlo na dřevo

Propellerleim PU je jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro lepení dřeva, polotovarů na dřevné bázi a ostatních porézních materiálů vzájemně mezi sebou. Je určeno pro použití při výrobě oken a dveří, při lepení vrstev, zvláště i pro vnější použití pro MDF desky, porézní dlaždice, keramiku, beton a pórobeton, kovy a umělé hmoty. Propellerleim PU je jednosložkové lepidlo kvalitativně zařazeno podle DIN EN 204 do skupiny D4, k použití připravený, bezbarvý, proti přiznání spár. Je určen pro lepené spoje s maximálními požadavky na pevnost s vysokou odolností proti zvýšené teplotě. Dobře plní spáry. Propellerleim PU je vytvrzován působením vlhkosti. Vytvrzování probíhá reakcí s vlhkostí vzduchu nebo reakcí se zbytkovou vlhkostí z podkladu. Při této reakci vzniká určité množství CO2, což způsobí mírné nabytí objemu lepidla. Propellerleim PU je atestován podle DIN EN 204/D4 a WATT ‘91 (80 °C)
Barevné odstíny: bílá
Dodávaná balení: 500 g lahvička, 6 kg kanystr, 24 kg kanystr